Kontakty

Juraj ONDRUŠKA
živnostník
ondruska.juraj1@gmail.com
Ing. Martin ONDRUŠKA
živnostník
m.ondruska255@gmail.com
Ing. Bohumil ONDRUŠKA
autorizovaný geodet
člen komory geodetov a kartografov

Fakturačné údaje

Juraj Ondruška GEOTOP
Brezová 2500/78
95501 Topoľčany
IČO: 41313381
DIČ DPH: SK1073900399
(č.Žo-2004/06453/2/3SV vydaný OÚ Topoľčany dňa 14.10.2004, Číslo živnostenského registra: 470-11445)
Ing. Martin Ondruška - GEOTOP
Železničiarska 402/2
95501 Topoľčany
IČO: 50351176
(OU-TO-OZP-2016/005460-2 vydaný OÚ Topoľčany dňa 19.5.2016, Číslo živnostenského registra: 470-18778)